fbpx
Hotel Management Software

Termeni și condiții – contract furnizare servicii

Actualizat în 1.11.2022

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

S.C. AMHOTECH SOFTWARE S.R.L., cu sediul social în (localitatea) București, str. Șos. Chitilei, nr. 37, judet/sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului București, sub nr. J40/21395/2022, cod fiscal nr. 47079907, având contul nr. RO, deschis la Banca Raiffeisen – Suc. Chitilei, reprezentată de Adnana Isabelle Matei, cu funcţia de Administrator, proprietarul platformei Amhotech – HotelAdmin, în calitate de PRESTATOR (Furnizor de servicii ale societății informaționale)

și

Clientul – Destinatarul serviciilor societății informaționale, utilizatorul platformei HotelAdmin – Amhotech și a tuturor serviciilor oferite prin intermediul acesteia, au agreat următoarele:

Prezentul document reprezintă contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de utilizarea oricărui serviciu oferit de acesta. Orice comandă confirmată de Client, prin bifarea casuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile” reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Prestatorului, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea casuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

2.DEFINIȚII SI TERMENI

2.1. Amhotech – HotelAdmin – este denumirea comercială a S.C. AMHOTECH SOFTWARE S.R.L., persoana juridică de naționalitate română, cu sediul social în (localitatea) București, str. Șos. Chitilei, nr. 37, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova, sub nr. J40/21395/2022, cod fiscal nr. 47079907.

2.2. Unitate cazare – Clientul, utilizatorul platformei Amhotech – HotelAdmin, clasificat ca și structură de primire turistică, conform dispozițiilor legale în vigoare.

2.3. Platforma Amhotech – HotelAdmin – hoteladmin.ro – website-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul amhotech.com / hoteladmin.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către Client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile”.

3.1.1. Ce este Platforma HotelAdmin?

Platforma HotelAdmin este un program software de tip software-as-a-service, dedicat persoanelor

juridice din diverse industrii precum HoReCa (hoteluri, restaurante și cafenele), retail

și servicii, ori derulând afaceri din alte industrii conexe sau nu acestor industrii (pentru fiecare

astfel de afacere a sa, persoana în cauză va fi denumită “Client”), prin care aceștia din urmă pot

să-și gestioneze diverse aspecte ale activității lor, precum:

  • produsele și stocurile aferente fiecărui produs și/sau serviciu comercializat;
  • activitatea aferentă fiecărui punct de lucru și/sau loc de unde Clientul sau persoanele fizice ori juridice cu drepturi relevante de acces acordate de către acesta (“Persoanele Desemnate”) își desfășoară activitatea; pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare punct de lucru și/sau loc introdus în Platforma HotelAdmin poate fi operat de către Client și/sau de către o Persoană Desemnată de către acesta, în baza relației contractuale dintre cele două;
  • angajații și/sau colaboratorii Clientului și/sau ale Persoanelor Desemnate care se ocupă de diferite aspecte operaționale ale activității Clientului;
  • automatizarea anumitor procese aferente activității Clientului, pe baza programelor software încorporate.

3.2. Amhotech – HotelAdmin oferă acces la conturi de utilizator, iar persoanele cărora li se oferă acces la aceste conturi, trebuie să adere la Termenii și Condițiile din prezentul document. Utilizând Platforma Amhotech – HotelAdmin, Clientul este de acord în totalitate cu acești Termeni și Condiții, fără nicio altă restricție. În cazul în care Clientul nu este de acord cu unul dintre punctele descrise, nu va putea utiliza această platforma Amhotech – HotelAdmin în niciun fel.

3.3. Efectuarea de către Client a oricăror acțiuni prin intermediul platformei Amhotech – HotelAdmin este echivalentă cu acceptarea și asumarea, în mod expres și neechivoc, a condițiilor și obligațiilor prevăzute în prezentul document.

3.4. Serviciile puse la dispoziție de către Prestator prin intermediul site-ului Amhotech.com – HotelAdmin.ro sunt disponibile unităților de cazare care s-au înscris pe site și sunt entități cu capacitate juridică și legală deplină.

3.5. În calitate de proprietar al site-ului amhotech.com / hoteladmin.ro, Prestatorul oferă pentru Client servicii online de acces la aplicații împărțite astfel:

3.5.1. Unitate de cazare – posibilitatea listării și administrării structurilor de cazare, prin adăugarea de oferte, pachete sau promoții, încadrate în rate plan-uri. Modificările se pot face la nivel de conținut (imagini, text), de cameră (tip, componență), de servicii (tip de masă, facilități incluse), de perioadă (sezon, extrasezon, minim stay, sărbători) sau de disponibilitate, gestionare bază de date cu turiști, sincronizarea datelor din contul de client și asistență pentru aceste servicii. 

3.6. Serviciile pot fi accesate online prin web browser pe sistemele de operare Windows, Mac și Linux, iOS și Android. Prestatorul recomandă folosirea următoarelor browsere web: Google Chrome.

3.7. Prestatorul nu este responsabil pentru aptitudinile Clientului de a accesa ori utiliza Serviciul și nici pentru eșecurile generate de nivelul scăzut al acestora.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă nedeterminată; aceasta începe de la data plasării comenzii sau de la data creării contului.

4.2. Pentru a accesa Platforma HotelAdmin, Clientul trebuie să parcurgă pașii descriși mai jos:

4.2.1. Clientul va completa datele solicitate în formularul de înregistrare afișat la momentul accesării butonului Încearcă Gratuit, aflat pe pagina principală a Paginii web www.amotech.com. Prin completarea formularului de înregistrare, Utilizatorul care creează contul Clientului garantează că deține autorizarea și/sau aprobările necesare din partea Clientului pentru a crea acest cont.

4.2.2. În completarea formularului de înregistrare, Clientul trebuie să ofere informații reale. Societatea nu este responsabilă de orice efect, inclusiv cu privire la experiența de utilizare a Platformei, produs asupra Clientului și/sau asupra angajaților, colaboratorilor ori clienților Clientului, în măsura în care informațiile oferite de către Client nu sunt reale.

4.2.3. Clientul va alege atât un nume de utilizator și o parolă, cât și un identificator unic al Clientului. Identificatorul unic nu are voie sa conțină spații și va genera un link unic pentru Client. Identificatorul unic este diferit de denumirea persoanei juridice sub care Clientul își desfășoară activitatea și poate să fie orice grupare de caractere.

4.2.4. În cazul în care descoperă faptul că informaţiile completate de Client în legătură cu afacerea sa, un punct de lucru ori un loc din care își derulează activitatea direct sau prin intermediul unei Persoane Desemnate și/sau privind unul sau mai mulţi Utilizatori nu sunt reale, Prestatorul îşi rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la contul său ori chiar să şteargă respectivul cont, la alegerea sa, fără nicio notificare prealabilă şi fără posibilitatea Clientului de a solicita despăgubiri.

4.2.5. În situaţia în care se constată că, în mod eronat, Prestatorul a limitat accesul la/dezactivat contul Clientului potrivit art. 4.2.4, de mai sus, Prestatorul va proceda la ridicarea limitării privind accesul / reactivarea contului Clientului, în baza informațiilor și/sau documentelor transmise de către Client care atestă solicitarea legitimă a acestuia de a-i fi reactivat contul. Reactivarea contului nu aduce costuri suplimentare pentru Client, în afara costurilor de utilizare a Platformei deja existente la momentul la care contul a fost dezactivat, aferente ciclului tarifar curent, care se vor aplica în continuare.

4.2.6. În măsura în care, în termen de 5 (cinci) de zile calendaristice de la limitarea accesului / dezactivarea contului Clientului de către Prestatorul, Clientul în cauză nu contactează Prestatorul pentru a solicita ridicarea limitării accesului / reactivarea contului său, Societatea va șterge contul Clientului. 

4.2.7. La momentul apăsării butonului Încearcă Gratuit, Clientului i se vor prezenta acești Termeni și Condiții, al căror conținut și efect va trebui să confirme că le-a înțeles. Pentru evitarea oricărui dubiu, acești Termeni și Condiții sunt aplicabili utilizării Platformei în ansamblul ei, nu numai operațiunii de creare a contului.

4.2.8. În funcţie de opţiunea Clientului, acesta va avea acces la un cont cu anumite caracteristici care va fi activ pe durata perioadei achitate.

5. PREŢURI. MODALITATEA DE PLATĂ

5.1. Prestatorul va aplica o taxa lunară la abonamentul ales și confirmat de Clientul – Unitate de cazare.

5.2. Taxele percepute de către Prestator pentru utilizarea Serviciului sunt:

5.2.1. Taxă lunară de folosire a aplicației hoteladmin.ro conform abonament selectat.

5.2.2. Taxă pentru extra spațiu în situația depășirii spațiului alocat prin abonament. 

5.2.3. Orice negocieri pe baza taxelor percepute, pot avea loc prin corespondență electronică, fără să fie nevoie de acte adiționale.

5.3. Plata serviciilor se va opera lunar, conform abonamentului. Plata se va efectua de către CLIENT către PRESTATOR în LEI, pe baza facturii transmise de către acesta prin ordin de plată / transfer bancar sau online prin intermediul Stripe, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii sau online prin intermediul Striple. Plățile pot fi plăți recurente dacă se optează pentru acestea. Datele introduse de Clientul nu sunt înregistrate pe niciun echipament, ori în cadrul Platformei HotelAdmin, acestea fiind transmise direct cătreserverul procesatorului de plăți acreditat cu care HOTELADMIN colaborează, în conformitate cu Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal;  Clientul final garantează că, în ceea ce privește cardul bancar utilizat pentru plată în cadrul Platformei HotelAdmin, acesta îi aparține sau, în orice caz, că deține dreptul de utilizare a acestuia din partea titularului cardului bancar;

5.4. Neplata serviciilor atrage după sine suspendarea accesului in platforma HotelAdmin în mod automat.

5.5. După perioada de testare a platformei HotelAdmin, contravaloarea serviciilor nu se rambursează. Dacă ciclul tarifar aferent unui abonament achiziționat de Client nu a fost încheiat, Clientul va putea folosi în continuare Platforma HotelAdmin până la încheierea ciclului de facturare curent, iar la finalul perioadei achitate, contul se suspendă în mod automat. 

5.6. Plata serviciilor, efectuată de către Client, reprezintă acceptarea acestuia și agrearea prețului oferit de către Prestator.

 

5.7. Toate costurile aferente plăţilor percepute de banca Clientului vor fi suportate de către Client. Toate costurile aferente plăţilor percepute de banca Prestatorului vor fi suportate de către Prestator.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

6.1. Prestatorul asigură Clientului – Unitate de cazare posibilitatea să adauge și să acceseze informații în timp real.

6.2. Prestatorul oferă asistență prin email support@amhotech.com, de Luni până Vineri între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de Platforma HotelAdmin.

6.3. Prestatorul asigură back-up săptămânal.

6.4. Prestatorul nu exercită niciun control asupra datelor și documentelor Clientului. 

6.5. Prestatorul oferă un drept de utilizare neexclusiv pe perioada contractului pentru folosirea platformei HotelAdmin și poate modifica design-ul sau conținutul acesteia, fără notificare prealabilă.

6.6. Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat. 

6.7. Prestatorul are dreptul de a suspenda accesul Clientului la platforma HotelAdmin în cazul în care acesta nu își respectă obligațiile de plată pentru serviciile folosite conform articolului 5 al prezentului contract.

6.8. Prestatorul își rezervă dreptul de a adăuga sau elimina funcționalități sau caracteristici, și de a suspenda sau opri un Serviciu cu totul. Dacă Prestatorul întrerupe un Serviciu, în cazul în care este în mod rezonabil posibil, acesta va transmite un preaviz și va oferi posibilitatea de a retrage informațiile din acel Serviciu.

6.9. Prestatorul este responsabil pentru buna funcționare a Serviciului, exceptând situațiile care nu țin și nu pot fi gestionate de către acesta.

6.10. Prestatorul nu este responsabil pentru pierderile directe sau indirecte rezultate din prevederile acestor Termeni și Condiții, din utilizarea defectuoasă a Serviciului sau a produselor/serviciilor rezervate prin intermediul Platformei HotelAdmin.

6.11. Clientul ia cunoștință și acceptă faptul că Prestatorul acționează doar în calitate de retransmițător al serviciului de punere la dispoziție a serverelor de stocare, acestea aparținând unui Partener independent specializat în furnizarea de găzduire, astfel Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru securitatea acestora și downtime.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

7.1. Clientul este de acord să respectate următoarele obligații incluzând, fără a se limita: 

7.1.1. să aibă vârsta minimă de 18 ani, să nu facă declarații false și să nu-și ascundă identitatea.

7.1.2. să își respecte obligațiile financiare pentru acțiunile efectuate în contul sau în numele său. 

7.1.3. să nu ofere terților acces pentru utilizarea sistemului. 

7.1.4. să nu dezvaluie, partajeze sau revândă nicio informație despre sistem sau autentificare.

7.1.5. să nu altereze, copieze, transmită, distribuie, afișeze, sau reproducă conținutul Site-ului.

7.1.6. să nu trimită emailuri comerciale nesolicitate.

7.1.7. să nu incarce viruși, malaware sau alte coduri care ar putea periclita informațiile și funcționalitatea platformei HotelAdmin.

7.1.8. să nu modifice, distrugă sau supraîncarce sistemul. 

7.1.9. să nu copieze sau utilizeze mărcile comerciale prezente pe platforma HotelAdmin, fără a avea acord prealabil.

7.1.10. să nu utilizeze platforma HotelAdnin în scopuri speculative sau frauduloase. 

7.1.11. să nu transmită materiale politice, pornografice, rasiste sau de altă natură, ce contravin legii.

7.2. Orice pierdere sau utilizare incorectă a datelor de autentificare puse la dispoziția Clientului, trebuie raportată imediat către Prestator.

7.3. Aplicaţiile vor putea fi accesate de către orice persoană fizică sau juridică care le utilizează în scopuri din cadrul activității sale comerciale în calitate de utilizator („Persoane Desemnate”); Rămâne strict în responsabilitatea Clientului răspunderea pentru modul de folosire și siguranța datelor de către utilizatorii desemnați de către acesta. 

7.4. Clientul poate utiliza Platforma numai dacă acceptă în prealabil prezenții Termeni şi

Condiţii. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin accesarea sau utilizarea Platformei HotelAdmin,

Clientul este de acord cu prezenţii Termeni şi Condiţii.Pentru a nu exista niciun dubiu, orice referire în prezenții Termeni și Condiții la Client, precum și orice obligație stabilită în sarcina acestuia, sunt și în sarcina oricărui Utilizator creat de către Client și viceversa. În cadrul acestor Termeni și Condiții, noțiunea de “Utilizator” are în vedere persoana fizică ori juridică ce colaborează cu ori este angajată de către Client sau o Persoană Desemnată de către acesta și asupra căreia unul dintre aceștia exercită autoritate în ceea ce privește accesarea Platformei HotelAdmin.

7.5.  În cazul în care Prestatorul va considera că Platforma HotelAdmin este accesată şi utilizată într-un

mod diferit de cel pentru care a fost destinat, sau că prin utilizarea acesteia se cauzează sau se pot cauza prejudicii directe ori indirecte fie Prestatorului, fie Platformei HotelAdmin, Prestatorul își rezervă dreptul, la alegerea sa exclusivă, fără a mai fi necesară prezentarea vreunei alte explicații și/sau notificare prealabilă, de a limita / restricționa / suspenda / întrerupe / înceta (după caz) dreptul de acces al Clientului la Platforma HotelAdmin sau de a îi impune acestuia anumite condiții de accesare / utilizare (sau limitări ale acestora, după caz), limitări care pot afecta și Persoanele Desemnate. În acest sens, Clientul este în mod exclusiv responsabil să comunice apariția acestor limitări către Persoanele Desemnate și să suporte

consecințele acestor limitări.

7.6. Clientul nu are dreptul să copieze/modifice/distribuie/vândă sau să închirieze nicio parte a Platformei HotelAdmin, a serviciilor şi/sau a programelor software incluse și nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al respectivului program software, cu excepția cazurilor în care Clientul are permisiunea prealabilă, expresă şi scrisă din partea Societății. Această obligație se aplică şi în raport de datele aparținând altor Clienţi, existente în contul acestora din urmă, iar în cazul în care Clientul intră în posesia unor astfel de date, Clientul nu are dreptul să copieze/modifice/distribuie/vândă/să refacă sau să închirieze nicio parte a datelor respective, cu excepţia cazurilor în care Clientul are permisiunea expresă, scrisă din partea Clientului care deţine proprietatea asupra acestor date.

7.7. Clientul nu are dreptul să transfere în niciun mod (nici prin fuziune) și către nicio persoană fizică sau juridică (nici terță și nici din grup) orice drept conferit acelui Client asupra Platformei HotelAdmin. Orice entitate achizitoare a unui Client va trebui să-și creeze un nou cont în cadrul Platformei HotelAdmin.

8. GARANȚII

8.1. Platforma HotelAdmin oferită de Amhotech și serviciile găzduite se vor conforma cu obligațiile Prestatorului.

8.2. Platforma HotelAdmin va fi liberă de viruși, worms, trojan, spyware, ransomware adware, și alte programe software rău intenționate. 

8.3. Platforma HotelAdmin va include caracteristici de securitate care reflectă cerințele de bună practică în industrie.

8.4. Clientul acceptă că Prestatorul nu poate garanta faptul că platforma HotelAdmin va fi întotdeauna în întregime fără defecte, erori și bug-uri; și sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului acord, Prestatorul nu oferă nicio garanție sau reprezentare că platforma HotelAdmin va fi în întregime fără defecte, erori și bug-uri.

8.5. Părţile acceptă faptul că Prestatorul nu va răspunde pentru prejudiciile cauzate Clientului de astfel de defecte, viruşi, erori, bug-uri sau alte programe software rău intenţionate, în măsura în care platforma HotelAdmin include caracteristici de securitate ce reflectă cerinţele de bună practică în industrie.

8.6. Clientul acceptă că platforma HotelAdmin nu este în întregime lipsită de vulnerabilități de securitate; și sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului acord, Prestatorul nu oferă nicio garanție sau reprezentare că platforma HotelAdmin va fi în întregime sigură.

8.7. Prestatorul va face eforturi pentru a corecta defectele documentate şi reproductibile în platformă. Defectele vor fi descrise şi documentate de către Client şi trimise către Prestator pentru corectare.

8.8. Platforma HotelAdmin acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Clienții – Unități de cazare.

8.9. Amhotech, prin platforma HotelAdmin, nu își asumă nicio responsabilitate pentru informațiile oferite de către Clienții – Unități de cazare, negarantând în niciun fel, explicit sau implicit, acuratețea sau calitatea informațiilor.

8.10. Printre condițiile pentru funcționarea Platformei HotelAdmin la cea mai bună calitate se numără:

8.10.1. Conexiunea la internet accesibilă de pe echipamentele Clientului trebuie să aibă o viteză minimă de 10Mb/s pentru conexiuni de internet fixe sau wi-fi și 256Kb pentru conexiuni de internet mobile.

8.10.2. Platforma HotelAdmin poate fi accesată de către Clienții care dețin un cont creat în aceasta, în situația în care aceştia dețin anumite modele de dispozitive de operare de tip telefoane inteligente, tablete și PC, compatibile cu Platforma HotelAdmin, așa cum este detaliat la art. de mai jos.

8.10.3. Pentru a utiliza Platforma HotelAdmin, este necesar unul din următoarele browsere de internet: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox sau Safari, versiunea desktop sau mobilă. Din cauza diferențelor de implementare a fiecărui browser în parte este posibil să apară diferențe în modalitatea de vizualizare a conținutului de la un browser la altul.

8.10.4. Conținutul Platformei HotelAdmin poate fi accesat de pe un număr maximum de dispozitive egal cu numărul maximum de Utilizatori creaţi de Client. Același conținut nu va putea fi vizualizat/folosit simultan prin utilizarea a mai mult de un dispozitiv prin accesarea contului aparținând aceluiași Utilizator. Clientul final își asumă întreaga răspundere pentru orice accesare a unui cont de Utilizator asociat contului său din Platforma HotelAdmin, de pe mai multe dispozitive / terminale.

8.11. Prestatorul nu răspunde și nu garantează funcționarea continuă a Platformei HotelAdmin pentru Client. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe temporar accesul la Platforma HotelAdmin fără o notificare prealabilă, în orice moment. Prestatorul nu este răspunzător față de Client, Persoanele Desemnate de către acesta sau orice altă instituție sau terță persoană pentru întreruperea sau suspendarea Platformei HotelAdmin și nici de pierderile, directe sau indirecte, a unor ocazii sauoportunități de afaceri sau pentru beneficii nerealizate de Client, Persoanele Desemnate sau terți cu care Clientul se află în contact, ca urmare a nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a Platformei HotelAdmin.

8.12. Mentenanța de urgență și mentenanța planificată – se pot efectua operațiuni de mentenanță planificată regulat. În situația în care aceste operațiuni pot afecta disponibilitatea Platformei HotelAdmin, Societatea va informa Clienții cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice în avans. Pot apărea și alte perioade de nefuncționare a Platformei HotelAdmin, planificate sau neplanificate. Platforma HotelAdmin nu va fi disponibilă pe durata acestor perioade. 

9. DREPTURI PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

9.1. Nimic din prezentul acord nu operează pentru a atribui sau transfera drepturile de proprietate intelectuală de la Prestator către Client. Clientul confirmă şi acceptă faptul că toate drepturile de proprietate intelectuală asupra platformei HotelAdmin şi a tuturor aplicațiilor aferente acesteia aparțin şi vor continua să apartină Prestatorului. 

9.2. Clientul declară şi garantează Prestatorului că toate informaţiile transmise Prestatorului, în vederea includerii în platforma HotelAdmin, sunt deţinute legal, acestea neîncălcând nicio lege, vreun drept de proprietate intelectuală sau industrială aparţinând vreunui terţ sau altă restricţie contractuală aplicabilă acestuia.

9.3. Amhotech – HotelAdmin oferă, prin intermediul platformei, acces la informații cu titlu general, cu scop consultativ, menționând faptul că informațiile publicate pot fi modificate oricând. 

9.4. Prestatorul nu garantează ca informația de pe platforma HotelAdmin nu poate avea erori sau lipsuri, dar va depune tot efortul pentru corectarea acestora, în timp util.

 

10. LEGĂTURI EXTERNE

10.1. Platforma HotelAdmin poate conține legături către alte pagini web, externe și operate de alte părți implicate.

10.2. Prestatorul nu are niciun control sau asociere cu aceste pagini web și nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu acuratețea, integritatea sau calitatea acestor pagini web ale părților implicate.

10.3. Orice opinii referitoare la conținutul acestora, vor trebui redirecționate către administratorii paginilor în cauză.

11. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, FORŢĂ MAJORĂ

11.1. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, executarea necorespunzătoare sau întârzierea obligaţiilor contractuale, Partea vătămată este în drept să ceară Părţii în culpă penalităţi. În cazul depăşirii termenului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către oricare din Părţi cu mai mult de 10 zile lucrătoare, Partea vătămată este în drept să pretindă Părţii în culpă penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11–a zi, calculate din valoarea valoarea facturilor neachitate, dar nu mai mult de 50% din valoarea facturilor neachitate.

11.2. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este ea definită de lege. 

11.3. Partea care invocă Forţa Majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 10 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

11.4. Producerea evenimentului de Forţă Majoră va fi confirmată de Camera de Comerț și Industrie competentă, dovada urmând a fi comunicată celeilalte Părţi în termen de 15 (cincisprezece) zile de la apariţia evenimentului respectiv.

11.5. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune.

12. CONFIDENȚIALITATE

12.1. Părțile vor păstra confidențialitatea tuturor documentelor privind executarea Contractului, de orice natură ar fi ele și pe orice suport s-ar afla acestea, precum și a bazei de date cu clienți, comenzi și conținutul încărcat în platforma HotelAdmin. Partea care furnizează informația confidențială este și rămâne proprietara acelei informații confidențiale. Orice divulgare externă de informații va avea loc numai cu consimțământul scris acordat, în prealabil, de către partea care a oferit informația confidențială.

12.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

• Informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;

• Informaţia era accesibilă publicului;

• Partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

13. NEWSLETTERE

13.1. Prin înscrierea la newsletter-ul Prestatorului, Clientul este de acord să primească la adresa de email furnizată, noutăți, informații și oferte speciale.

13.2. Clientul care s-a abonat la newsletterele trimise de către Prestator se poate dezabona prin click pe link-ul de dezabonare trimis o dată cu mesajul email.

14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Orice Parte poate declara prezentul Contract reziliat notificând aceasta celeilalte Părţi, fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, în cazul în care cealaltă parte nu își execută obligațiile în termen de 30 zile de la data primirii notificării prin email, prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin şi nu ia măsuri în consecinţă ori în cazul în care una dintre părți:

• este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare sau insolvența înainte;

• îşi încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare trimisă prin email, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.

14.2. Încetarea nu exonerează Părţile de responsabilităţile / răspunderile lor respective pe care le au în raport cu obligaţiile până în momentul rezilierii.

14.3. Ca urmare a rezilierii, Prestatorul poate suspenda / înceta imediat dreptul de acces al Clientului la contul acestuia creat pe platforma HotelAdmin, putând şterge toate informaţiile respective existente la acel moment în platforma HotelAdmin care face obiectul prezentului Contract.

14.4. Părţile consimt prin prezenta că informaţiile legate de proprietate şi confidenţialitate vor supravieţui încetării Contractului şi vor rămâne pe deplin aplicabile fără a contraveni respectivei rezilieri.

14.5. În cazul rezilierii contractului Clientul poate recupera, în baza unei cereri trimise în maxim 15 zile de la data rezilierii, baza de date cu clienți, adaugat în platforma HotelAdmin, cu condiția ca toate plățile să fie efectuate la zi.

15. MODIFICĂRI ale Termenilor și condițiilor contractului de furnizare servicii

Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza oricând Termeni și condiții – contract furnizare servicii referitoare la utilizarea Platformei HotelAdmin, fără notificare in prealabil către Client. Versiunea actualizată a Termenilor și condițiilor contractului de furnizare servicii va fi afișată pe Site din data în care modificările intră în vigoare. Continuarea utilizării Platformei HotelAdmin, după publicarea acestor modificări, va constitui acceptul Clientului cu privire la aceste modificări.

16. LEGEA GUVERNANTĂ

16.1. Prezentul document reprezintă acordul părților și este guvernat de legile din România.

16.2. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul document, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legislația în vigoare.

16.3. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, va fi adus spre soluționare în fața unui mediator. În condițiile în care părțile nu cad de acord, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Prestatorului.